fredag den 9. april 2010

Gotisk - en beskeden bogskrift

HISTORIE: Men på trods af skriftens nøjsomme krav på skriveskind, får skriften en meget væsentlig rolle i Europas skrifthistorie. Den tages i brug i 1100-tallet, og anvendes helt op til slutningen af 1800-tallet.
I den tidlige middelalder hvor skriften opstår, slipper klostrene deres monopol på boghåndværket, og samtidig grundlægges de første universiteter. Helt naturligt opstår der et stort behov for bøger.


Her en af middelalderens udbredte afladsbreve med den gotiske textur. Et skrift jeg har rekonstrueret efter et 1500-tals manuskript.

Middelalderens bog en bekostelig affære
I 1100-tallet håndskrives bøger på pergament, da papiret endnu ikke er et kendt materiale. Pergament, garvet dyrehud, er tidskrævende og omkosteligt at fremstille. Af tidens garvede dyreskind, får man ca. 8 bogsider.
En enkelt bog fordrede adskillige dyrehuder, dertil kom skriveren og bogbinderens tidsforbrug, som også skulle betales. Alt i alt en meget bekostelig affære at fremstille en bog.

En smal og meget økonomisk skrift
For at udnytte skrivepergamentet langt bedre, og mindske materialeforbruget udvikles den gotiske skrift. En meget økonomisk skrift, der gav plads til langt flere bogstaver på en bogside, end med tidligere tiders skrifter.
Skriften anvendes i en meget lang periode i hele Europa, hvor sydeuropægerne udvikler lokale udgaver – mere runde og feminine. I Frankrig udviklede man Bastard og i andre dele af Sydeuropa skrev man Rotunda eller Rundgotisk, som man også kaldte den.

Skriften forsvinder i Sydeuropa
I Italien slipper man skriften i 1500-tallet og overgår til den meget bløde og markante feminine skrift Cancellaresca. En voldsom modsætning til den gotiske. Cancellaresca skriften fylder meget, og frådser med skrivematerialet, papiret, som man nu har fået.
Da bogtrykkunsten nu er taget i brug, udvikles blytyper på baggrund af denne smukke dokumenthåndskrift.

Nordeuropa holder fast
De tysktalende lande og Skandinavien derimod holder fast i den gotiske skrift, helt op til vor tid.
Nordeuropægerne vælger i stedet at udvikle den gotiske skrift og tilpasser også den til blytyper. Den tidligere gotiske skrift, kaldes gotisk textur. Den nye 1500-tals udgave, kaldes gotisk fraktur.
En version, som anvendes i Danmark helt op til slutningen af 1800-tallet.

Se også: Et smukt gotisk &-tegn klædt på til bryllup.