lørdag den 12. marts 2011

Hvordan blev de første skrivetavler udformet?

Et udsnit af den rekonstruerede kalligraferede skrivetavle.

SKRIFTHISTORIE: La Operina, er Europas første skrivetavler samlet i bogform, fra 1522. Med anvisning i hvorledes man skrev skriften Cancellaresca med det smukkeste resultat.
Skriften skrives stadig, men i dag udelukkende af kalligrafer. Og samtidig er den også den skrift, jeg underviser mest i på mine kalligrafikurser.
La Operina er en lille bog, jeg ofte vender tilbage til, når jeg skal hente inspiration til nye pyntebogstaver.

At forstå den oprindelige skrift
Hvilke informationer mente forfatteren var vigtige for den kommende skriver, og hvordan blev tavlerne sat op? En række spørgsmål jeg har stillet mig selv over de sidste uger, da jeg godt kunne tænke mig at forstå den oprindelige skrift, som den blev formidlet på skrivetavlerne.
Derfor satte jeg mig for at rekonstruere en enkelt skrivetavle fra bogen.

Tavlen lærte mig
En skrivetavle var en kombination af alfabet og anvisning skrevet i alfabetet. Derved kunne læseren samtidig se hvorledes skriften blev anvendt.

Skriften krævede stor linieafstand, for at give plads til pynte-bogstaverne.

En smuk tekst var en centreret tekst. Hvor den længste linie var øverst, den næste linie en smule mindre og så videre. Således at teksten lignede en trekant, der stod på spidsen.

Alle små bogstaver måtte gerne varieres, der var flere måder at skrive det samme bogstav på.

At det var acceptabelt at anvende både moderne arabiske tal og romertal i teksten.

La Operina blev genoptrykt i 1958, du kan stadig låne den på biblioteket. Bestil den på dette link.